Onthaal

Wedstrijdreglement Kalender 2023

Artikel 1: Algemeen

Op deze wedstrijd is het wedstrijdreglement van Kinepolis van toepassing. Dit specifiek wedstrijdreglement omschrijft de specifieke voorwaarden verbonden aan de wedstrijd gekoppeld aan de Kinepolis Business kalender 2023 en heeft voorrang op het algemeen wedstrijdreglement.

Artikel 2: Deelnemers

Aan deze wedstrijd kunnen enkel natuurlijke personen deelnemen, woonachtig in België.  Elke deelnemer kan slechts één keer per maand deelnemen met zijn zakelijk e-mailadres.  Hierbij gaat het om de eerste deelname binnen elke maand.

Artikel 3: Verloop van de wedstrijd

Een deelname aan de wedstrijd is geldig indien de deelnemer het deelnemingsformulier volledig en correct invult en onderstaande stappen volgt:

- De deelnemer beantwoordt de wedstrijdvraag van de maand
- De deelnemer beantwoordt de schiftingsvraag van de maand.

De winnaar wordt als volgt bepaald:

 • Uit alle deelnemers worden de deelnemers geselecteerd die het antwoord op de wedstrijdvraag correct hebben.
 • Binnen deze selectie wint diegene die de schiftingsvraag het dichtst benadert.
 • Bij een ex-aequo op de schiftingsvraag, wint de persoon die als eerste het antwoord op de schiftingsvraag heeft ingegeven.

Foutieve informatie/inzending annuleert de deelname.

Artikel 4: Duur van de wedstrijd

De wedstrijd start telkens op de 1e dag van de maand om 00u00 en loopt tot de laatste dag van de maand 23u59. Dit 12 maanden op een rij, van januari tot en met december. Elke deelname buiten deze periode is ongeldig.

Artikel 5: Prijzen

Mits voldaan is aan alle geldigheidsvoorwaarden, maken de deelnemers kans op volgende prijs:

 • Maandelijks 1 pakket van 4 2D Kinepolis-bioscoopvouchers
 • Een 2D Kinepolis-bioscoopvoucher kan ingeruild worden voor een ticket voor een film naar keuze in programmatie. Voor een niet 2D-film (o.a. Laser ULTRA, 3D ...) of voor extra's (lange film, Cosy Seat ...) dient een supplement betaald te worden bij de ticketaankoop.
 • Een 2D Kinepolis-bioscoopvoucher kan zowel gebruikt worden voor een online aankoop (door de code van de voucher in te voeren) of aan de automatische of bemande kassa van een Kinepolis-bioscoop.
 • Een Kinepolis-bioscoopvoucher kan niet ingeruild worden voor een ticket voor een evenement of speciale voorstelling (tenzij expliciet vermeld).
 • Elke voucher heeft een geldigheidsduur van 12 maanden, zonder enige mogelijkheid tot verlenging.
 • De Kinepolis-bioscoopvouchers worden als e-codes aangeleverd aan de winnaar.

De maandelijkse winnaar wordt binnen de week na het afsluiten van de maandelijkse wedstrijd persoonlijk gecontacteerd per mail.  

ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT

Artikel 1: Organisatie

KINEPOLIS GROUP NV waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1020 Brussel, Eeuwfeestlaan 20, met ondernemingsnummer BE 0415.928.179 (hierna “Kinepolis”), organiseert op geregelde tijdstippen wedstrijden waarbij deelname wordt georganiseerd en/of gecommuniceerd via haar website (hierna “de Wedstrijd”). De Wedstrijd is onderworpen aan de bepalingen van het algemeen en specifiek reglement (hierna “het Reglement”). Deelname aan de Wedstrijd impliceert dat de deelnemer onvoorwaardelijk en volledig de bepalingen van het Reglement aanvaardt. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen het Reglement en de specifieke wedstrijdregels vermeld in de wedstrijdaankondiging, zullen deze laatste prevaleren. Met het oog op een goed verloop van de wedstrijd, mag Kinepolis alle maatregelen nemen omtrent zaken waarvoor dit Reglement niets voorziet.

Artikel 2: Wie kan deelnemen?

Voor deelname aan de Wedstrijd bestaat geen aankoopverplichting. De Wedstrijd staat open hetzij voor alle personen, hetzij enkel voor particuliere personen met de Belgische nationaliteit, hetzij enkel voor vennootschappen en professionelen die op het Belgisch grondgebied gevestigd zijn, zoals gecommuniceerd in de specifieke deelnemingsvoorwaarden van de Wedstrijd. Zijn steeds uitgesloten van deelname: de personeelsleden van Kinepolis en personeelsleden van het eventueel betrokken promotieagentschap. Bij deelname aan een wedstrijd door een minderjarige jonger dan 13 jaar moeten de contactgegevens (zoals het emailadres) van de ouders of wettelijke voogd vermeld worden zodat zij door ons op de hoogte worden gebracht van deelname door de minderjarige. Indien je minderjarig bent, raden we in elk geval aan om jouw ouders of wettelijke voogd te betrekken bij het lezen en goedkeuren van dit Reglement evenals om samen grondig het Privacy Beleid en Cookie Beleid van Kinepolis na te lezen, terug te vinden onderaan elke pagina van de Kinepolis website.

Artikel 3: Hoe verloopt de wedstrijd?

Het verloop van de Wedstrijd (de duurtijd, de vragen, de te winnen prijzen en de verdere details van de Wedstrijd) wordt per Wedstrijd bepaald en de details hiervan zijn te vinden in het specifieke wedstrijdreglement. Indien de noodzaak daartoe bestaat kan Kinepolis de wedstrijdvoorwaarden te allen tijde aanpassen. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege Kinepolis. Kinepolis houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. 

Artikel 4: Deelnemingsvoorwaarden

Indien een deelnemingsformulier (al dan niet op papier of via elektronische weg) dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die vóór het einde van de Wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen. Er mag slechts eenmaal per Wedstrijd worden deelgenomen. Bij verschillende deelnames is enkel de eerste deelname geldig. Bij bedrog, misbruik of inbreuk op de deelnemingsvoorwaarden kan men van deelneming van de Wedstrijd of andere wedstrijden worden uitgesloten. Kinepolis is niet aansprakelijk voor technische problemen bij deelname of ten gevolge van deelname, zoals problemen van toegang tot de website, beschikbaarheid van de website of computervirussen.

Artikel 5: Overhandiging van prijzen

De winnaars worden bepaald na afloop van de wedstrijdperiode zoals vastgesteld in het specifieke wedstrijdreglement. Zij worden via e-mail, via persoonlijk telefonisch contact of via brief verwittigd. Er zal geen andere schriftelijke of mondelinge communicatie gevoerd worden met betrekking tot de wedstrijd. Beslissingen van Kinepolis en/of de wedstrijdjury zijn onherroepelijk en bindend, en kunnen niet worden aangevochten, om welke reden dan ook. Er wordt maximaal één prijs toegekend per deelnemer. Geen enkele van de prijzen is inruilbaar, noch geheel noch gedeeltelijk tegen contanten of andere voordelen. Een prijs is ondeelbaar en niet overdraagbaar.

De prijzen kunnen niet worden doorverkocht. Elke inbreuk hierop wordt strafrechtelijk gesanctioneerd. Indien de prijzen verstuurd worden, kan Kinepolis niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in de ontvangst. Kinepolis verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houden met een gewonnen prijs. Indien de gewonnen prijs bestaat uit vrijkaarten voor concert, film of evenement, kan er bij afgelasting, wijziging in programma of niet-beschikbaarheid van plaatsen geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

Artikel 6: Aansprakelijkheid organisator

Kinepolis behoudt zich het recht voor om, in geval van overmacht of om het even welke andere omstandigheid buiten haar wil, de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren. Kinepolis kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 7: Verwerking van persoonsgegevens

Door deel te nemen aan de Wedstrijd verklaren de deelnemers zich akkoord met de verzameling en registratie van de door de hen verstrekte persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor promotie en verkoop van Kinepolis producten, voor zover dit wettelijk toegelaten is. Deze verwerking gebeurt in overeenstemming met het Privacy Beleid van Kinepolis, waarvan de tekst integraal beschikbaar is op de website van Kinepolis. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan Kinepolis de toestemming tot publicatie van zijn naam en in voorkomend geval, foto, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent. Door bepaalde gegevens, teksten, afbeeldingen en/of andere bestanden online te plaatsen, geeft de winnaar automatisch aan Kinepolis de exclusieve en kosteloze toestemming om de inhoud van zijn post te reproduceren, mee te delen en/of anderszins te gebruiken zowel op de Kinepolis websites als in een of meerdere magazines of producten die door Kinepolis worden ontwikkeld.

Artikel 8: Wedstrijdreglement en geschillen

Voor zover toegelaten door en overeenkomstig de toepasselijke wetgeving wordt de Wedstrijd beheerst door het Belgisch recht. Het Reglement kan door eenieder worden geconsulteerd op Kinepolis.com of opgevraagd middels een voldoende gefrankeerde en aan zichzelf geadresseerde omslag dat wordt toegezonden aan Kinepolis op het volgend adres. Kinepolis Group NV, ter attentie van de Media Division, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel ten laatste 4 dagen vóór de einddatum van de Wedstrijd in kwestie.

 

 • IMG_9066.jpg

  Zij zijn al overtuigd

  Jaarlijks kinderfeest van BTB-ABVV in Kinepolis Antwerpen

  De Sint trakteert op snoep en film!

  Bekijk de case

 • Event_EverybodyHappy_filmzaal.jpg

  Zij zijn al overtuigd

  Examens in de bioscoop: KU Leuven vindt partner in Kinepolis

  In juni 2020 beschikte de Antwerpse campus over onvoldoende capaciteit om op een veilige manier examens te organiseren. Kinepolis Antwerpen to the rescue.

  Bekijk de case

 • dift-1.jpg

  Zij zijn al overtuigd

  De Nieuwe Dokken in Gent

  Projectontwikkelaar doet kandidaat-kopers dromen in Kinepolis

  Bekijk de case

 • Techorama

  Zij zijn al overtuigd

  Techorama neemt Kinepolis Antwerpen helemaal in

  Positive vibes op congres met 1500 developers/ IT pros en 110 topsprekers

  Bekijk de case

 • Schermafbeelding_2016-07-12_om_16.58.52.png

  Zij zijn al overtuigd

  Techorama: beleving is troef bij één van de grootste IT-events in België.

  Drie dagen, 2.000 gasten, één unieke ervaring .Techorama werkte voor de vierde keer samen met Kinepolis Antwerpen om een onvergetelijk evenement te organiseren. Drie goedgevulde dagen met straffe sprekers, teamwork en een spectaculaire omkadering.

 • Zij zijn al overtuigd

  Fuze Tea zorgt voor extra beleving tijdens Kinepolis On Tour.

  Het is op moeilijke momenten, dat je écht het verschil maakt. Zo bezorgden Fuze Tea en Kinepolis Business honderden bezoekers tijdens de paasvakantie een unieke filmervaring, met respect voor de COVID-19-maatregelen.

 • Zij zijn al overtuigd

  Examens in de bioscoop: KU Leuven vindt partner in Kinepolis

  In juni 2020 beschikte de Antwerpse campus over onvoldoende capaciteit om op een veilige manier examens te organiseren. Kinepolis Antwerpen to the rescue.

 • Thuisbezorgd_SCENE5_INTO_A_GREAT_TIME_535.jpg

  Zij zijn al overtuigd

  Credimo Academy: kennis delen tijdens Morning Sessions

  Credimo versterkt de klantrelatie met 150 makelaars bij Kinepolis

Organiseer jij binnenkort jouw bedrijfsevent bij Kinepolis Business?

Stel je vraag aan één van onze
B2B Account Managers.

Left-star
Heb je vragen over onze oplossingen? Wil je graag even overleggen? Neem dan contact op met één van onze B2B Account Managers. Zij helpen je graag verder!

Ben je benieuwd naar het
kostenplaatje van jouw event?

right-star
Ben je helemaal klaar om erin te vliegen? Vraag dan hier vrijblijvend een offerte aan voor jouw evenement. We overlopen graag alle mogelijkheden samen met jou.

Ervaar zelf de impact van de Kinepolis-bioscoopvouchers.

Stel je vraag aan één
van onze B2B Account Managers.

Left-star
Heb je vragen over onze vouchers? Wil je graag even overleggen? Neem dan contact op met één van onze B2B Account Managers. Zij helpen je graag verder!

Bestel je bioscoopvouchers in
onze handige webwinkel.

right-star
Ben je helemaal overtuigd van onze bioscoopvouchers als relatiegeschenk? Je kan zelf je bestelling plaatsen in onze B2B-webshop. Snel, gemakkelijk én veilig.

Zet jij binnenkort jouw bedrijf in de kijker in één van onze bioscopen?

Stel je vraag aan één van
onze B2B Account Managers.

Left-star
Heb je vragen over de mogelijkheden? Wil je graag even overleggen? Neem dan contact op met één van onze B2B Account Managers. Zij helpen je graag verder!

Klaar om je merk in de
verf te zetten in onze bioscopen?

right-star
Zit jouw doelgroep in onze zalen? Vraag dan hier vrijblijvend een offerte aan voor jouw campagne. We overlopen graag alle mogelijkheden samen met jou.

Organiserez-vous votre prochain évènement d'entreprise chez Kinepolis Business ?

Posez votre question à l'un de nos
B2B Account Managers.

Left-star
Avez-vous des questions sur nos solutions ? Envie de nous soumettre vos idées ? Contactez l'un de nos B2B Account Managers. Ils se feront un plaisir de vous aider !

Êtes-vous curieux de savoir
quel budget prévoir ?

right-star
Vous êtes prêt à vous lancer ? Demandez un devis gratuit pour votre évènement ici. Nous nous ferons un plaisir de vous présenter toutes les possibilités.

Découvrez par vous-même l'impact des chèques-cinéma Kinepolis.

Posez votre question à l'un de nos
B2B Account Managers.

Left-star
Avez-vous des questions sur nos chèques ou voulez-vous en parler avec l'un de nos B2B Account Managers ? Contactez-les, ils se feront un plaisir de vous aider !

Commandez vos chèques-cinéma dans
notre notre webshop convivial.

right-star
Vous êtes convaincu du potentiel de nos chèques-cinéma comme cadeau d’affaires ? Passez votre commande dans notre webshop B2B. Rapide, facile et sûr.

Songez-vous à mettre en vedette votre entreprise dans l'un de nos cinémas ?

Posez votre question à l'un de
nos B2B Account Managers.

Left-star
Avez-vous des questions sur nos différentes formules ? Envie de nous soumettre vos idées ? Contactez l'un de nos B2B Account Managers. Ils se feront un plaisir de vous aider !

Prêt à promouvoir votre marque
dans nos cinémas ?

right-star
Votre groupe cible correspond au profil de nos visiteurs ? Demandez un devis gratuit pour votre campagne ici. Nous nous ferons un plaisir de vous présenter toutes nos formules.

Meer lezen?

Kinepolis, meer dan alleen cinema

Ontdek onze troeven Read more

over-kenipolis-img.png

Relatiegeschenken voor klanten en personeel: btw- en fiscaal aftrekbaar?

Lees meer Read more

Een draaiboek maken voor je evenement: tips, checklist en template

Lees meer Read more

Blijf op de hoogte